Novadan | Case story Scania

Download pdf

Leverantörsskifte resulterade i 34% högre tvättvolym!

 

FLER ANTAL TVÄTTAR 2012!

Trots att transportbranschen fortsatt är hårt drabbad av krisen, som startade 2008, är det väldigt positivit på Scanias Kolding-avdelning, Freddy Houen är avdelningschef för 13 man på verkstaden och i tvätthallen. 
Freddy Houen har nämligen registrerat en framgång i antalet tvättar i tvätthallen 2012. Kim Schmidt i tvätthallen har lyckats köra ca. 34% fler tvättar under 2012, än vad som har varit möjligt de senaste åren. Och det märks på omsättningen! 

 

NY LEVERANTÖR

Det hela började med, att Scania i Kolding i början av 2012 blev eniga med Novadan om att testa ett nytt avfettningsmedel till lastbilar/tankbilar. Novadan just utvecklat en mer effektiv produkt, som varit efterfrågad av marknaden under en tid. En produkt, som  klarar den svåra tvätten  av bilarna vintertid, som också kan användas även resten av året. Scania i Kolding testade produkterna: Notra Alka 80 och Notra Alka Booster på några ”provbilar”, och resultatet var positivt. Så positivt att Scania i Kolding bytte ut sin dåvarande kemileverantör för att köpa alla tvättprodukter från Novadan. 
Det skulle visa sig vara ett bra beslut. 

 

DUBBELT SÅ EFFEKTIVT

Kim Schmidt, som är ansvarig för tvätthallen, har bra ordning på saker och ting, med sitt. stora engagemang går han också in för arbetsuppgifterna med stor noggrannhet. Han håller kontroll på, hur många tvättar  han gennomför varje dag/ månad och år, han sätter en stolthet  i, att resultatet är i topp. 
I samband med bytet till Novadan som leverantör följde Kim Schmidt de rekommenderade doserings- och blandingsförhållandena. Och satte igång. Kim upptäckte snabbt, att där han tidigare använde 45 min till att tvätta en lastbil, kunde han nu klara det på 25 min. Alltså nästan dubbelt så snabbt! Detta beror på, att där han tidigare var tvungen att använda mer manpower, nu kunde lägga på rengöringsmedel på bilarna, låta det stå och verka lite, och så klarade maskinen för det mesta av arbetet själv utan manuellt arbete. Kim säger: ”Inte nog med att det går snabbare. Det är, som om borsten glider lättare, och det är en stor fördel”. Kim fortsätter: ”Och på sommaren behöver jag inte längre använda Insektsborttagare. Det klarar produkten bra  själv.”

 

STOR LOJALITET

Leverantörsbytet innebar dels, att det nu var större kapacitet i tvätthallen, dels att Kim inte blev fysiskt belastad på samma vis som tidigare. Det betydde också, att omsättningen ökade med motsvarande i rask fart. Med en duktig säljkår, som har förmågan att skaffa fler kunder för att tillgodose den ökade kapaciteten, blev det nu full fart i tvätthallen. Freddy Houen säger: ”Novadans produkter hargjort  det möjligt för oss att genomföra fler tvättar . Och det sammantaget med, att vi värdera kundservice högre än många andra ställen och ofta ger det lilla extra, har det beytydit, att vi har skapat en stor lojalitet hos kunderna .Fle nöjda kunder kommer tillbaka, och det betyder mycket”.

 

INGEN KLAGAR

Och det är inte bara effektiviteten, det gäller Freddy Houen, fortsætter: ”Tidigare upplevede vi dessvärre från och till, att bilarna blev underkända , när veterinärergenomförde  kontroller. I år har vi  inte haft några klagomål eller underkända bilar överhuvudtaget.” Scania i Kolding använder särskilt Foam 136 till indvändig tvätt av kyltrailers, och Freddy tillägger Tack vare Novadans produkter, blir bilarna inte längre underkända. ”Även detta ökar kundernas lojalitet och tillfredsställelse”, påpekar han. 
Kim Schmidt tillägger med ett leende på läpparna, att det dock en dag var en, som ringde efter en utvändig tvätt av bilen. I telefonen löd det från chauffören: ”Hur ser min bil egentligen ut?” och tillade: ”….den har ju aldrig varit så ren!” 

 

STOR KUNDESERVICE

Scania i Kolding är en välfungerande avdelning, där medarbetarna gärna hjälper varandra. Det är ingen, som är för fin för att hjälpa andra. Är det t.ex. behov för en extra man i tvätthallen en dag, sker det ofta, att en av kollegorna från verkstaden hjälper till. Man sätter sig in i kundernas situation, och man försöker att erbjuda kunderna den service, de efterfrågar. Bl.a. finns det hos Scania i Kolding möjlighet till ”självtvätt” utanför arbetstid, vilket många kunder använder sig av. 
Freddy Houen understryker, att eftersom dom själva erbjuder en hög servicenivå till sina kunder, sätter dom högt värde på, att Novadans service och rådgivning är i topp. Bl.a. ser han positivt på, att han kan endast behöver köpa en IBC åt gången från Novadan, när han tidigare måste köpa minst två åt gången från sin tidigare leverantör. 
Novadans produkt var lite dyrare än konkurrentens, men i gengäld förbrukar han inte samma mängder trots många fler tvättar och med alla de övriga fördelar som nämnts ovan, så är han nöjd med, att de tog beslutet om att byta till Novadan tidigarei år. ”Vi har inget att klaga på”, säger han.