Novadan | Bornholms Andelsmejeri

Download pdf


Få mere at vide om mulig optimering - send en mail til os (klik)

Bornholms Andelsmejeri:

”Vores UF-anlæg kører nu for fuld skrue!”

 
Optimering af rengøringsprocedure og nyudviklede produkter har fået UF-anlægget hos Bornholms Andelsmejeri
til at køre for fuld skrue.
 
HÅRDT BELASTET UF-ANLÆG
UF-anlægget hos Bornholms Andelsmejeri har i en længere periode været hårdt belastet, da virksomheden ønsker at sende mest mulig af den protein, der er tilbage i deres valle til videre forarbejdning. Derfor er der store krav til deres valle og det UF-anlæg, der skal opkoncentrere valleproteinet. "Da Novadan spurgte, om vi ville være med til at teste nogle nye Ro Dan produkter, sagde vi straks ja."

Novadan fokuserede på at optimere rengøringen, og vi håbede, at en optimering af rengøringen måske kunne øge vores kapacitet på anlægget og dermed hjælpe os til at kunne udvide produktionen uden at skulle investere i et nyt UF-anlæg.
 
FØR OPTIMERINGEN
Inden optimeringsfasen af rengøringen af UF-anlægget, var der dagligt et stop i rengøringsproceduren i enzymtrinnet på 4-6 timer for at opnå den størst mulige effekt af enzymet og dermed en rigtig god rengøring.
Dette bevirkede, at natpersonalet skulle huske at sætte membran CIP’en i gang, når de mødte ind. Ellers ville membrananlægget ikke være klar til start, når den producerede valle var klar til at blive opkoncentreret.
 
TEST-FASEN
Det var derfor med stor spænding, at Bornholms Andelsmejeri afventede resultatet af test-fasen, hvor Novadan arbejdede på en optimering af rengøring.

Novadan gik igang med test-fasen og satte det optimerede Ro Dan 300E-produkt på. Det resulterede i, at den periode, hvor anlægget står stille med enzymproduktet, nu kunne skæres væk. Ro Dan 300E er derfor nu blevet en integreret del af rengøringen, og der er opnået en tidsbesparelse på minimum 4 timer dagligt.

Herefter blev det nye syreprodukt til membrananlæg Ro Dan 18 afprøvet, og det har givet anlægget det sidste ryk, så anlægget nu altid kører for fuld skrue.
 
ØGEDE INDTJENINGSMULIGHEDER
Som Jim og Rasmus fra Bornholms Andelsmejeri udtaler: ”Vi kan nu næsten ikke følge med til at producere den valle, anlægget skal opkoncentrere”. Det betyder ikke bare, at produktionen er færdig før normalt – men også at der er mulighed for at udvide produktionen og samtidig nå at behandle den valle, der bliver produceret.

Så denne optimering af rengøringen hjælper med til at øge indtjeningsmulighederne uden at skulle investere i nyt produktionsudstyr.
 
STOR LOYALITET
Bornholms Andelsmejeri lægger stor vægt på et højt serviceniveau, kvalitetsprodukter og en god rådgivning fra deres leverandører.

Jim og Rasmus fortæller: "Vi sætter stor pris på den service, vi får fra Novadan, og vi har stor tillid til deres viden omkring bl.a. CIP- og membranrengøring og den professionalisme, de lægger i indkøring af deres rengøringsprocedurer og -produkter”

Jim og Rasmus fortsætter: ”Novadan har i flere år været en god og stabil leverandør af rengøringsløsninger hos os.” Det begrunder de med, at Novadan på membrananlægget har formået at få rengøringen til at køre på et godt niveau, sikret at produktionen har kørt på et fornuftigt niveau, og at membranskift endnu ikke har været nødvendigt. De membraner, der er i membrananlægget på Bornholms Andelsmejeri har nu kørt upåklageligt i tre år, og de viser endnu ikke tegn på træthed.