Novadan | Case story IAT

Download pdf

IAT: "vi vil have hele pakken!"


PARTNERSKAB

Det er synd at sige, at IAT og Novadan for nogle år tilbage havde et tæt samarbejde. IAT købte nogle enkelte produkter hos Novadan, men så var det også det. 
Det ændrede sig imidlertid efter et møde i 2011, hvor Teknisk Chef Hardy Staal og Novadans Markedschef for Auto, Mia Kølbæk fandt ud af, at IAT og Novadan kunne drage nytte af et partnerskab. Det skulle ikke bare være et ”leverandør – kunde” forhold, men inkludere produkter, produktudvikling, kurser og sparring.
 

KURSER

For Hardy Staal er det vigtigt, at IAT bevarer en god position i markedet, og det kan de bl.a. ved at være fremsynede og sætte kvalitet og sikkerhed i højsædet. Hardy Staal opstarter i 2011 processen med at gøre IAT klar til 22000 ISO-certificering (Fødevaresikkerhed), og i den sammenhæng ville Novadan-samarbejdet med bl.a. afholdelse af kurser være et godt skridt på vejen. 
Første kursus blev holdt i 2011 hos Novadan og omhandlede kemi generelt. Andet kursus blev afholdt hos IAT i 2012, og denne gang var det anvendelse af kemi i relation til fødevarer, der blev gennemgået. Novadans mangeårige erfaring inden for rengøring og desinfektion i fødevaresektoren, var en stor fordel her.
Det stod klart for Hardy, at medarbejderne med fordel kunne have glæde af en større forståelse for kemi og derved bidrage til en optimering af processerne. Og faktisk har det vist sig, at medarbejderne -flere med mange år på bagen- efterfølgende har hjulpet med forbedringsforslag og været positive og forstående overfor processen. Bl.a. er desinficeringsprocessen mellem vask af én tankvogn til den næste blevet mere effektiv.
 

22000 CERTIFICERING

I dag er IAT netop blev 22000 ISO-certificeret – ca. 1½ år efter beslutningen blev taget. Det er en strategisk beslutning, som giver kunderne en tryghed og sikkerhed ved valg af IAT. Derudover er IAT ISO 9001 - 14001 samt SQAS certificerede.

OPTIMERING GAV 50% BESPARELSE!

At Novadan kan levere ”hele pakken” har ikke kun været en fordel i forbindelse med afholdelse af kurser. I dag er IAT endnu bedre ”klædt på” til at varetage vask af tankvogne til fødevaretransport. Produkter er blevet udskiftet med nye, og Novadan har bidraget med sparring omkring optimal dosering af produkterne. Novadan har opsat doseringsanlæg, således der hverken bliver brugt for meget eller for lidt af et produkt. Totalt set har det betydet et reduceret forbrug af produkterne på 50%, hvilket er langt over forventning.

MERE MILJØRIGTIG

Det har betydet, at virksomheden er blevet mere miljørigtig end tidligere, og også arbejdsmiljøet er forbedret som følge heraf. ”Det er langt mere, end hvad vi havde turdet håbe på”, fortæller Hardy Staal, der også har haft flere udviklingstanker/projekter i gang med Novadan.

GOD SPARRINGSPARTNER

Hardy Staal fortsætter: ”Vi har et godt samarbejde med Novadan. Det er et krav, at vi kan sparre med vores leverandør, og det kan vi med Novadan. Det viste sig at være den rigtige beslutning at lave et partnerskab med dem, og det har givet os en række fordele, vi ikke havde tidligere”.

GLADE MEDARBEJDERE

Overgangen til at benytte nye Novadan produkter er forløbet gnidningsfrit. Ofte er det svært at ændre holdningen til, hvordan man bedst gør tingene, når der er tale om medarbejdere med mange års erfaring. Men flere har ytret, hvor glade de er for løsningerne, bl.a.  produktet: CIP Alka 60, som anvendes til indvendig CIP-rengøring af tankene. 
Så alt i alt er det endt med at blive en succes.
 
Skriv en email til os for mere information