Novadan | NOVADAN jako miejsce pracy

NOVADAN jako miejsce pracy
 

Novadan kreuje miejsca pracy, w których  pracownicy wykazują się duża inicjatywą i zaangażowaniem. Założeniem firmy jest stała współpraca z  kompetentnymi i zmotywowanymi pracownikami.

Novadan ma określone zasady postępowania w odniesieniu do pracowników, które wynikają z wielu regulacji zawartych w polityce zatrudnienia. Są one zebrane  w postaci regulaminów pracy. Są to ogólne zasady dotyczące wielu dziedzin - między innymi:

  • Polityka zatrudnienia

  • Polityka dot. palenia

  • Polityka dot. mobbingu

  • Polityka zdrowotna

  • Polityka edukacyjna

  • Jakość, środowisko i środowisko pracy
     

Furthermore, Novadan has a formalised security system which among others involves regular and mandatory workplace evaluation for every employee. 

Ponadto Novadan ma sformalizowany system bezpieczeństwa, który obejmuje między innymi regularne i obowiązkowe oceny dla każdego pracownika w miejscu pracy.

Oferty pracy
 

W tej chwili nie mamy wolnych miejsc pracy, ale zapraszamy do zgłoszenia swojej aplikacji. Przechowujemy wszystkie wnioski przez sześć miesięcy i jeśli w tym okresie pojawi się wakat, który będzie odpowiadał Twoim kwalifikacjom skontaktujemy się z Tobą.