Novadan | Landmand Jens Jacobsen

Download pdf

Reduceret risiko for yverbetændelse sparer tid og penge!

 

YVERSUNDHED

Hos Jens Jacobsen i Outrup er der stor fokus på yversundhed. Tidligere har Jens haft væsentlige problemer med yversundhed og yverbetændelse, og det gav anledning til megen ærgelse.
Jens er meget bevidst om, at en høj celletalsværdi er tegn på, at den enkelte ko er inficeret og kan smitte andre køer. Desuden kan køer med forhøjet celletal give et ydelsesfald. Så der er helt sikkert økonomi i at have fokus på yversundhed, da det afgjort kan påvirke bundlinjen.
 

 NY LEVERANDØR

En kollega opfordrede Jens Jacobsen til at bruge Novadan produkter, og i samarbejde med LINDS konsulenten Jakob Gottschalk, fik man styr på yversundheden.  Faktisk har frekvensen af yverbetændelse siden da været lav. Og det glæder Jens Jacobsen: ”En mælkeproducent rådede mig til at bruge Viri Foam, og det har sparet mig for mange yverbetændelser og dermed og sparet både tid og penge.”. Viri Foam er et skummiddel, som anvendes umiddelbart før malkning.
Gennemsnitligt ligger celletallet på 180.000. I september lå det på 123.000, og om vinteren ligger det oftest på cirka 100.000. 
Jens fortæller, at tidsforbruget måske er øget med 5 min, når man bruger skum til pattevask, men det betyder ikke det store, når det efterfølgende er meget nemmere at tørre patterne af med en fugtig klud. 

 

EFTER MALKNING

Jens Jacobsen har også haft glæde af at benytte Novadans produkter efter malkning: ”For halvanden måned siden begyndte jeg med Viri Te Spray, og siden har jeg ikke behandlet en ko mod yverbetændelse!” 
Viri Te Spray er en brugsklar pattespray til anvendelse umiddelbart efter malkning.
Jens Jacobsen har ca. 100 årskøer af racen Dansk Holstein i bindestald. Om sommeren kommer køerne på græs og står derfor i forskellige båse med lidt svineri til følge, men alligevel er der ingen problemer med bakterier. .... og ydelsen fejler heller ikke noget. Faktisk ligger den på 10.300 EKM mælk.

 

FLOT KIMTAL!

Også i forbindelse af rengøringen af malkeanlægget benytter Jens Jacobsen Novadans produkter. 
Tidligere havde Jens problemer med mælkeaflejninger i tanken, men efter et produktskifte til Perfekt Alka er der ikke længere gule aflejninger i tanken. Og ikke nok med det - kimtallet ligger flot på 3000!
PERFECT ALKA anvendes til rengøring af rørmalkeanlæg, gårdkøletanke o. lign.
Ved rengøringen af malkeanlægget benytter Jens F60+ og Perfect Alka. 
Kimtallet er et udtryk for antallet af bakterier i mælken. Dette tal siger noget om malkehygiejnen på gården - men også noget om, hvordan mælken har været opbevaret. 

 

GOD SPARRINGSPARTNER

Så alt i alt har skiftet til Novadans produkter været en stor tilfredsstillelse for Jens Jacobsen. Men det er ikke kun produkterne, som Jens er tilfreds med.
For Jens Jacobsen har samarbejdet med Linds konsulent: Jacob Gottschalk været en positiv oplevelse, da han har sat sig ind i situationen hos Jens og vist god opbakning. En god rådgivning og sparringspartner er en vigtig del af samarbejdet, og det betyder noget, når Linds konsulenten gør en ekstra indsats.