Novadan | Landmand Per hos Jakob Jakobsen

Download pdf

En ren fornøjelse....!

 

Høj ydelse af kvalitetsmælk

Jakob Jakobsen fra Hovedgaard har en besætning på 155 Dansk Holstein årskøer i ældre løsdriftstald. 
Forrige år havde man problemer med kimtallet, men efter at have kørt med Perfekt Alka og F60+ fra Novadan, har det fungeret uden problemer. Der bliver malket to gange dagligt, og resultatet er en høj ydelse af kvalitetsmælk. Ydelsen ligger på ca. 11.200 kilo mælk, fortæller Per Jensen stolt. Han har været ansat på stedet i de seneste syv år.
5-trins vask
Der køres 5-trins vask med koldt skyl, og de samme produkter anvendes som rengøringsmiddel i køletanken. I august/september lå kimtallet på 3.000, hvilket Per er godt tilfreds med. Han fortæller: ” Vi bruger Perfect Alka og F60+ i 5-trins vask med koldt skyl, og med et kimtal på 3.000 - så er det bare en fornøjelse...”.
PERFECT ALKA anvendes til rengøring af rørmalkeanlæg, gårdkøletanke o. lign. Den høje alkalitet og chlorindholdet i PERFECT ALKA gør produktet til en problemløser ved meget snavsede anlæg. Ved daglig anvendelse opnås både renhed og lave bakterietal.
F 60 + anvendes til desinfektion af rørmalkeanlæg og gårdkøletanke. F 60 + er egnet til såvel manuel som automatisk dosering i forbindelse med vaskeautomatik. F 60 + fjerner effektivt kalk og mælkesten og er desuden tilsat korrosionsbeskyttelsesmiddel.