Novadan | Case story IAT

Download pdf

IAT: "vi vil have hele pakken!"


PARTNERSKAP

För några år sedan hade  IAT och Novadan inte något nära samarbete. IAT köpte ett fåtal produkter hos Novadan, och det var det hela. 
Det ändrade sig emellertid efter ett möte 2011, när Teknisk Chef Hardy Staal IAT och Novadans Marknadschef för Auto, Mia Kølbæk kom på att IAT och Novadan hade mycket att vinna ett partnerskap med nära samarbete. Det skulle inte bara vara ett ”leverantör – kund” förhållande, utan även inklu¬dera produkter, produktutveckling, utbildning och sparring. 
 

UTBILDNING

För Hardy Staal är det viktigt, att IAT bevarar en ledande position på marknaden, og det kan man bl.a. göra genom att vara framsynta och sätta kvalitet och säkerhet i fokus. Hardy Staal startar  2011 upp processen med att göra IAT klara för 22000 ISO-certificering (Livsmedelssäkerhet), i anslutning till denna process  blev  Novadan-samarbetet med bl.a. genomförande av utbildning en god hjälp på vägen. 
Första utbildningen hölls 2011 hos Novadan och ¬handlade om kemi generellt. Nästa utbildning hölls hos IAT  2012, denna gång var det användning av kemi i relation till livsmedel, som  blev genomgånget. Novadans mångåriga erfarenhet inom rengöring och desinfektion i livsmedelssektorn, var en stor fördel här. 
Det stod klart för Hardy, att medarbetarna med fördel kunde ha glädje av en större kunskap om kemi och därvid bidra till en optimering av processerna. Och faktiskt har det visat sig, att medarbetarna -flera med lång erfarenhet- eftter utbildningarna har hjälpt till med förbättringsförslag och varit positiva till att kunna bidra med denna kunskap . Bl.a. har desinficeringsprocessen efter tvätt av en tankbil blivit mer effektiv. 
 

22000 CERTIFICERING

Kunderna har en trygghet och säkerhet genom att välja IAT. Dessutom är IAT ISO 9001 - 14001 samt SQAS certifierade.

OPTIMERING GAV 50% BESPARING!

At Novadan kan leverera ”helheltslösningar” har inte bara varit en fördel i förbindelse med avhållande av utbildningar. I dag har IAT ännu bättre kunskap om att genomföra tvätt av tankbilar till livsmedelstransport. Produkter har bytts ut mot nya, och Novadan har bidragit med sparring omkring optimal dosering av produkterna. Novadan har monterat doseringsanläggningar så att det varken blir förbrukat för mycket eller för lite av en produkt. Totalt sett har det inneburitt en minskning av förbrukningen av produkter på 50%, vilket är långt över förväntan.

MER MILJÖVÄNLIG

Det har inneburit, att verksamheten förutom att spara pengar har blivit mera miljövänlig än tidigare, som en följd av detta har även arbetsmiljön förbättrats. ”Det är långt mer, än vad vi har vågat hoppas  på”, säger Hardy Staal, som också har haft fler uvecklingstankar/projekt i gång med Novadan.

GOD SPARRINGSPARTNER

Hardy Staal fortsätter: ”Vi har ett gott samarbete med Novadan. Det är ett krav, att vi kan ”sparra” och utbyta idéer med vår leverantör, och det kan vi med Novadan. Det visade sig vara det riktiga beslutet att starta ett partnerskap/samarbete  med Novadan, och det har givit oss en rad fördelar, som vi inte hade tidigare”.

GLADA MEDARBETARE

Övergången till att använda nya Novadan produkter  har förlöpt utan problem. Ofta är det svårt att ändra inställningen till, hur man bäst genomför saker, när det är tal om medarbetare med många års erfarenhet. Men flera har yttrat, hur nöjda och glada dom är för de nya lösningarna, bl.a. produkten: CIP Alka 60, som används till invändig CIP-rengöring av tankarna. 
Totalt sett har det blivit en succé med förändringen.