Novadan | Organisation

Mere information

organisation

Novadan vill skapa en arbetsplats, som är präglad av initiativ och engagemang, där alla gör sitt bästa. Målet är att bibehålla kompetenta och motiverade medarbetare.

Ytterligare specifikation av, hur Novadan rent praktiskt tar sig an denna uppgift i relation til medarbetarna, framgår av en rad policies, som ingår som en del av vår personalpolitik. Dessa är specificerade i personalhandboken. Det är fastlagt överordnade policies på en lång rad av områden - bl.a.:

  • Personalpolicy

  • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

  • Utbildningspolicy

  • Hälsospolicy

  • Seniorpolicy

  • Mobbningspolicy

  • Rökpolicy

  • Medarbetarsamtal

  • Takt och ton hos Novadan

Dessutom har Novadan ett formaliseret säkerhetssystem, som bl.a. innebär regelmässig och lagpliktig arbetsplatutvärdering (APV) för varje individuell medarbetare.

Lediga befattninar

Der finns för närvarande inga lediga befattningar, men du är alltid välkommen att skicka in en ansökan med CV. Vi behåller alla ansökningar i ett halvår, så att vi har möjlighet att kontakta dig, om vi senare har en ledig befattning, som matchar dina kvalifikationer - vi gläder oss att höra från dig.

Du kan sända din ansökan till: job@novadan.dk

Om du önskar att söka jobb i produktionen eller på lagret, kan du hämta ett ansökningsformulär (pdf) här.