Novadan | Nova Calforce

Flydende mineralsk fodertilskud til kalve

Download pdf
Francisco Pires og familiegården:

”Nova Calforce hjælper os med at nå vores mål”

Gården
Francisco Pires og hans families gård ligger på øen Terceira, en del af ø-gruppen Azorerne i Portugal.  Gården har eksisteret i 38 år og startede med 15 malkekøer. Der er i dag ca 200 køer - mest Holsteinracen men også nogle jerseykøer. 

Pasning af kalvene
Vigtigheden af kontrol af kalvenes trivsel og vækstrater er meget velkendt. Problemer ved mangelfuld kontrol af kalvene kan føre til økonomisk tab pga dødsfald, mobilitet og forsinket vækst, hvilket har indflydelse på den første kælving og mælkeudbytte. 

Mål: Reduktion af mikrobiel kontamination 
Det er utroligt vigtigt at reducere den mikrobielle kontamination af mælken, som benyttes til at føde kalvene, da den kan indeholde patogener, som kan forårsage sygdom hos dyrene.
Derfor besluttede denne gård at teste Nova Calforce, som er et mineralsk tilsætningsstof til anvendelse i colostrum, mælk, mælkeerstatning eller vand. Formålet var at øge kalvenes sundhedstilstand ved at reducere den mikrobielle kontamination og sikre bedre sundhed hos kalvene, forbedre kalvenes tarmflora og give højere vækstrater.

Testen
I testen deltog 45 kalve. Deres føde bestod af 3 liter mælk to gange dagligt indtil afvænning. Alle kalve havde ubegrænset adgang til foder og vand. 22 af kalvenes føde bestod af ubehandlet kasseret mælk (kontrolgruppen) og 23 kalve fik kasseret mælk sammen med Nova Calforce. 

Resultater
Under testperioden blev det observeret, at kalvene, som fik Nova Calforce, klarede sig bedre, og når de blev syge, var det i mildere grad, ligesom de blev hurtigere raske end kalvene i kontrolgruppen.
Hvad angår vækstraten, vejede de kalve, der fik Nova Calforce mere ved afvænning - gennemsnitlig daglig vægtøgning var 71,5 g højere end i kontrolgruppen og en gennemsnitlig samlet vægtforskel var 6 kg højere ved afvænning.