Novadan | Nova X-Dry

Download pdf

Hygiejnepulveret Nova X-Dry

... bidrager til bedre produktionsresultater og dyrevelfærd

 

Dyrene trives
Går man en tur gennem de forskellige staldafsnit hos Knobelsdorfer Landwirtbedarf i Ebersbach i det østlige Tyskland, nær Leipzig, ser man straks, hvor godt et miljø dyrene befinder sig i.

Dyrene ligger bekvemt i sengelejerne, de færdes stille rundt på gang arealerne i stalden, der er tilmed ro, og man fornemmer virkelig, at dyrene trives. 
Men sådan har det ikke altid været!!

 

Målbar hygiejneeffekt
Jacqulin Schwarze, som driver gården i Ebersbach, hvor der i dag er 300 lakterende køer, samt 230 stk. opdræt, tildeler især hygiejnepulveret Nova X-Dry en stor del af æren for det gode staldmiljø.
Hvor de før i tiden måtte spule/højtryksrense og desinficere sengelejerne flere gange årligt for at holde bakterietrykket nede, klares dette nu en gang årligt med en gang vask kombineret med brug af Nova X-Dry.
Knobelsdorfer Landwirtbedarf har -efter anvisning fra Hager, Novadans forhandler i Tyskland- anvendt Nova X-Dry dagligt gennem de seneste 3 år i sengelejerne. Jacqulin fortæller, at de gennem den periode har reduceret smittetrykket i stalden, idet Nova X-Dry har en meget høj absorberingsevne, der bevirker, at sengelejerne er meget tørre, som så igen indebærer, at mikroorganismer og bakterier får svære levebetingelser. 
Yderligere fremhæver Jacqulin en meget forbedret yverhygiejne hos køerne. Tilfælde af yverbetændelse er der ikke mange af, celletalsmålinger er i top, og ikke mindst er køernes velfærd i top, da Nova X-Dry har en Ph værdi på 7,5 og derfor ikke er medvirkende til at virke aggressiv på koens patter og sår på haser m.m.
Alt dette skaber rolige køer og er med til at forbedre produktionsresultaterne.

 

Mærkbart lavere smittetryk
Nova X-Dry bruges også i kælvningsafsnittet på Knobelsdorfer Landwirtbedarf. Afsnittet er et dybstrøelses- område, hvor der tildeles Nova X-Dry på hele gulvarealet og i hjørner, når der muges ud en gang om måneden. Her er smittetrykket også reduceret væsentligt.
Det samme gælder i kalveboksene, hvor Nova X-Dry også tildeles. Her er det yderst vigtigt, at kalven har et tørt miljø, så smittetrykket holdes lavt, da bakterier som kryptosporidier og coccidia holdes nede, hvilket ellers er stærk medvirkende til diarre hos kalve.
Jacqulin fremhæver også en fodbedret luft i de forskellige staldafsnit ved brugen af Nova X-Dry, idet Nova X-Dry binder ammoniakken. 
Til spørgsmålet om, hvorvidt Jacqulin vil anbefale produktet til andre landmænd, er svaret klart JA!