Novadan | Products

Każdy dzieÅ„ jest peÅ‚en wyzwaÅ„ zwiÄ…zanych z czyszczeniem i zachowaniem higieny, również ze wzglÄ™du na wzrastajÄ…ce wymogi odnoÅ›nie skutecznoÅ›ci i jakoÅ›ci produktów. Niezależnie od tego, jakie zadanie masz wykonać, na pewno posiadasz wÅ‚asne zdanie w kwestiach używania (i zużycia) Å›rodków czystoÅ›ci oraz Å›rodowiska naturalnego. My również.

With our product range, we cover the following areas:

 • ÅšRODKI CZYSTOÅšCI Z NORDYCKÄ„ ETYKIETÄ„ EKOLOGICZNÄ„
  AREOZOL
  WILGOTNE ÅšCIERECZKI
  HIGIENA OSOBISTA
  HORECA
  PRANIE
  HIGIENA OSOBISTA
  PIELĘGNACJA PODÅÓG
  CZYSZCZENIE UNIWERSALNE
  CZYSZCZENIE SANITARNE
  DEZYNFEKCJA

Please download our product catalogue for more information about products within these areas.

Katalog
Nasz katalog podzieliliÅ›my na kategorie wedÅ‚ug miejsc, w których odbywa siÄ™ czyszczenie. Czy chodzi o czyszczenie sanitarne, czyszczenie kuchni lub może o pielÄ™gnacjÄ™ podÅ‚óg? A może chcesz zobaczyć nasz kompletny asortyment Å›rodków czystoÅ›ci opatrzony NordyckÄ… EtykietÄ… EkologicznÄ…? Jeżeli w kolumnie ”Etykieta ekologiczna” widnieje sÅ‚wo ”Tak”, oznacza to, ż produkt jest posiada certyfikat Nordycki Åbęź W spisie treÅ›i na stronie 7 moższ Å‚two zdobyćrozeznanie i znaleźćto, czego szukasz. Kolory na pasku spisu treÅ›i zostaÅ‚ umieszczone na odpowiednich stronach produktó.

Jeżli chcesz obejrzećnaszÄ…ofertÄ™akcesorió, stworzyliÅ›y dla nich oddzielny katalog.