Novadan | Products

Novadan har utvecklat ett komplett program av mycket effektiva lösningar inom ytrengöring (OPC) till livsmedelsindustrin, som ger dig både en tidsbesparande och ekonomisk fördel.

I sortimentet kan du hitta produkter, som är utvecklade speciellt till användning av lågtrycksanläggningar, som ger ett optimalt skum.

Du kommer att uppleva en vidhäftnings- och befuktningsförmåga i särklass, produkterna klarar även de vanskligaste beläggningarna med fett, blod och protein. Dessutom är produkterna avslutningsvis enkla att skölja av.

Då Novadans produkter efterlämnar ytorna rena och fria från beläggningar, kan du garantera en hög livsmedelssäkerhet.

För dig betyder valet av Novadan som kemileverantör en framtidssäkring, då produkterna lever upp till framtida miljökrav.