Novadan | Products

Det är din image och dina kunders tillfredsställelse, som står på spel. Men inte nog med det. Det är även livsmedelssäkerheten och en bättre hygien, som är beroende av ett bra tvättresultat.

Med Novadans produkter kan du leva upp till gällande standarder: HACCP, ISO och GMP, du kan lättare rättfärdiggöra prisnivån gentemot dina kunder, som köper eller hyr lådorna.

Upplever du att du tvingas tvätta om många lådor?

Novadan kan hjälpa dig med at minimera antalet omtvättar, du kommer att uppleva, att det är enklare att få lådorna rena nästa gång du tvättar, du sparar tid och därmed pengar. Detta beror bl.a., på att du inte kommer att hitta spår av lim, etiketter, proteinbeläggningar eller kemirester (bättre arbetsmiljö).

.....inte nog med det - lådorna blir torrare efter tvätt.