Novadan | Produkter

Desinfektion er grundlaget for at producere fødevareprodukter af høj kvalitet. Desinfektion er en proces, som foregår efter, at udstyret er rengjort, og for at desinfektionsmidlet har optimale betingelser, skal det påføres en ren overflade. Dette er udgangspunktet i enhver desinfektion. Korrekt desinfektion opnås med den rette koncentration og under de rette temperaturforhold og herved sikres det, at:

  1. Mikrobiologisk kontaminering undgås
  2. Produktionseffektiviteten opretholdes
  3. Interne og eksterne kvalitetskrav overholdes
  4. Virksomhedens image gavnes

Novadans biocid produkter er registreret i en lang række EU-lande og er dermed godkendt til salg i EU. 

Novadan sørger løbende for at desinfektionsmidlerne fortsat lever op til kravene i Biocidforordningen samt de nationale lovgivninger, så produkterne kan markedsføres også i fremtiden.

Novadan er registreret på ECHA’s Article 95-liste for indholdsstofferne:

  • Pereddikesyre
  • Jod & PVP-Jod (landbrug)

Kort om Biocidforordningen:

Biocidforordningens formål er at forbedre funktionen i det indre marked for biocidholdige produkter i EU og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljøet.

Alle biocidholdige produkter skal godkendes, før de kan markedsføres, og aktivstofferne i det biocidholdige produkt skal forhåndsgodkendes.