Novadan | Products

Desinfitseerimine on vajalik kvaliteetsete toodete tootmiseks. Desinfitseerimine on protsess, mis leiab aset peale tehnika/seadmete puhastamist. Tagamaks desinfitseeriva aine optimaalne keskkonna, tuleb tooteid kasutada puhtal pinnal. Need on eeltingimused igasuguse desinfitseerimise edukaks läbiviimiseks. Õige desinfitseerimise korral tuleb kasutada õiges doosis desinfitseerivat ainet ja õiget temperatuuri. Ainult neil tingimustel saame tagada, et:

  1. Välditakse mikrobioloogilist saastumist.
  2. Säilitatakse tootmise efektiivsus.
  3. Vastatakse sisemistele ja välimistele kvaliteedinõuetele.
  4. Positiivset mõju ettevõtte imagole.