Novadan | Products

Proces dezynfekcji jest niezbÄ™dny w celu wytwarzania produktów o wysokiej jakoÅ›ci. Dezynfekcja jest procesem, który odbywa siÄ™ po procesie mycia maszyn/sprzÄ™tu. W celu zapewnienia optymalnych warunków Å›rodek dezynfekujÄ…cy należy zastosować na umytÄ… wczeÅ›niej powierzchniÄ™.SÄ… to niezbÄ™dne warunki do uzyskania sukcesu w każdym procesie dezynfekcji.

PrawidÅ‚owo przeprowadzony proces dezynfekcji polega na użyciu wÅ‚aÅ›ciwej dawki dezynfekanta i jego pracy w odpowiednich warunkach temperaturowych. Tylko w ten sposób możemy:

Uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego
Utrzymać efektywność produkcji
Przestrzegać wewnętrznych i zewnętrznych wymagań jakościowych
Wpłynąć na korzystny wizerunek firmy