Novadan | Products

Naturalnie, skrupulatne i skuteczne mycie systemu udojowego jest bardzo ważne ze wzglÄ™du na jakość mleka, które jest surowcem do dalszego przerobu w zakÅ‚adach mleczarskich. PrawidÅ‚owe mycie jest również ważne dla producentów mleka ze wzglÄ™du na uzyskanie optymalnej ceny skupu mleka  w mleczarni. 

JeÅ›li chcemy uzyskać wÅ‚aÅ›ciwy efekt mycia, musimy wybrać odpowiedni Å›rodek myjÄ…cy i stosować go zgodnie z zaleceniami. RównoczeÅ›nie kilka czynników, zarówno fizycznych  i technicznych jak np. konstrukcja systemu udojowego ma wpÅ‚yw na efekt koÅ„cowy.