Novadan | Products

HIGIENA WYMIENIA PRZED UDOJEM

Skrupulatne mycie wymienia przed udojem jest bardzo ważne i pomaga zapobiegać rozwojowi mikroflory oraz zarodników w mleku. OczywiÅ›cie, jest bardzo ważne, aby używać Å›rodków, które sÄ… Å‚agodne dla wrażliwej skóry strzyków.

HIGIENA WYMIENIA PO UDOJU 

Po odÅ‚Ä…czeniu urzÄ…dzenie udojowego, rekomendujemy spryskać lub zanurzyć strzyki  w odpowiednim Å›rodku dezynfekujÄ…cym.  Jest to bardzo ważna czynność i w decydujÄ…cy sposób wpÅ‚ywa na prawidÅ‚owy, dobry stan skóry strzyków.

Zdrowa skóra bez zadrapaÅ„ i zranieÅ„  jest bardziej odporna na infekcje. Ponadto, dobry stan zdrowotny krów jest ważny dla produkcji mleka w dÅ‚ugim okresie.