Novadan | Products

Skrzynie chłodnicze powinny być myte przed każdym transportem. Ma to kluczowe znaczenie w zapobieganiu zakażeniu żywności.

Dezynfekcja jest konieczna aby unieszkodliwić wszystkie mikroorganizmy (salmonella i inne bakterie, pleśnie, grzyby, drożdże i inne).

Dezynfekcja jest skuteczna tylko po dokładnym umyciu chłodni. Po dezynfekcji powierzchnie powinny być spłukane czystą wodą.

Środki dezynfekcyjne powinny być przechowywane z dala od produktów spożywczych.