Novadan | Products

Podczas mycia pociągów ważne są dwa etapy mycia, które muszą być przeprowadzone po sobie:

Mycie alkaliczne(odtłuszczające) i mycie kwaśne (usuwające osady mineralne).

Urządzenie myjące może być dostosowane do mycia przejazdowego kiedy wagon przejeżdża pod szczotkami – lub szczotki mogą się przesuwać nad stojącym w miejscu wagonem.

Obydwa rozwiązania mogą być wyposażone w systemy mycia podwozia, zarówno alkaliczne jak i kwaśne. (Podwozie jest najczęściej myte przed inspekcją lub naprawą.)