Novadan | Products

Nova Optimizer - ma bardzo wyjÄ…tkowe wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci

Nova Optimizer to produkt naturalny zÅ‚ożony z kombinacji specjalnych mineraÅ‚ów, które zapewniajÄ… wyjÄ…tkowo dobry efekt wymiany jonowej.
Wyjątkową cechą tego produktu jest to, że jest on
zdolny do absorpcji gnojowicy i wody do swojej struktury.
DziÄ™ki temu Nova Optimizer dziaÅ‚a jako bufor zarówno dla gnojowicy, jak i dla wody; wypÅ‚ukiwanie nawozu jest minimalizowane, co jest korzystne dla wód gruntowych.
Duża reaktywność w zakresie wyzwalania zjawiska wymiany jonowej wpÅ‚ywa również na ograniczanie
zanieczyszczania powietrza, przy czym znaczący problem w tym względzie stanowią opary zawierające amoniak.
Skuteczność tych specjalnych mineraÅ‚ów polega na zamianie jonów ujemnych na dodatnie. Powoduje to wiÄ…zanie amoniaku w gnojowicy, ograniczajÄ…c w
znacznym stopniu ilość oparów amoniaku. Produkt wywoÅ‚uje korzystny efekt w gnojowicy także wtedy, gdy żądane jest uzyskanie bardziej jednorodnej masy.
Nova Optimizer pomaga środowisku naturalnemu i pomaga także finansowo rolnikowi dzięki lepszej wartości nawożenia.